Надкраева гънка

Надкраевата гънка е част от теменния дял. Тази зона на мозъка е също известна като 40-а зона на Бродман според универсално използваната класификация на мозъка създадена от Корбиниан Бродман, за да се определят структурите в мозъчната кора. Вероятно е свързана с възприемането и обработката на езика, а лезии в нея предизвикват Афазия на Вернике.
Вера Николич Подринска
Вера Николич Подринска е хърватска художничка и баронеса
Военна академия „Михайло Апостолски“
Военната академия „Михайло Апостолски“ е военна академия, намираща се в Скопие
Четвърта група
Четвъртата група, Психоаналитична организация на френскоговорещите (OPLF) е психоаналитична школа, основана през 1969 г
Хипотимия
Хипотимия е устойчив спад в настроението, който е съпроводен от ниска интензивност на емоционалната, психичната и двигателната активност
Експеримент на Розенхан
Експериментът на Розенхан е известен експеримент, насочен към това да се определи валидността на психиатричните диагнози. Експериментът е
Биология и сексуална ориентация
Взаимоотношението между биология и сексуална ориентация е обект на изследване. Не е демонстрирана проста и уникална детерминанта на сексуалната
Инстинкт за смърт
В класическата Фройдова психоаналитична теория инстинктът за смърт е инстинкт, водещ към смъртта, разрушението и несъществуването. За
Орален стадий
Оралния стадий в психоанализата е термин използван от Зигмунд Фройд за описване на неговата теория за детското развитие по време на първата
Акалкулия
Акалкулията от гръцки a означава „не“ и латински calculare, което означава „да броя“ е специфична невъзможност за смятане при наличието на
Стоян Марко Българин
Стоян или Йоан Марко Българин е гръцки революционер и военен от български произход, герой от Гръцката война за независимост. Участва в операциите