Множество на Манделброт

Множеството на Манделброт е множество от комплексни числа , за което функцията не е разходяща при итерация с , тоест за която редицата , остава ограничена по абсолютна стойност. Кръстена е в чест на математика Беноа Манделброт. Множеството има връзка с множеството на Жулиа, тъй като и двете множества образуват сложни фрактални фигури.
Билибински район
Билибински район е административна единица и общински район в Чукотския автономен окръг, Русия. Административен център на района е град Билибино
Числа на Бернули
Числата на Бернули представляват редица от рационални числа , открита от Якоб Бернули във връзка с изчислението на сумата на последователните
Цифрово изображение
Цифрово изображение е цифровото представяне на двуизмерно изображение. В зависимост от това дали резолюцията на изображението е
Затворено множество
Затворено множество е множество се нарича, ако неговата разлика е отворено множество. В топологично пространство, затворено множество
Заят
Заят е вид бирманска сграда, присъстваща в почти всяко село. Основното ѝ предназначение е като подслон за пътници, но в същевременно служи и
Батиметрия
Батиметрия е наука за релефа на подводните части на водните басейни. С други думи, батиметрията е подводният еквивалент на топографията
Рутил (минерал)
Рутил е минерал, съставен основно от титанов диоксид, но съдържащ често и желязо, олово, ниобий или тантал. Това е най-често срещаната форма
Цхенисцкали
Цхенисцкали е река в северна Грузия, десен приток на Риони. Има ледников произход и води началото си от Главния Кавказки хребет, област Рача
Rucervus schomburgki
Rucervus schomburgki е изчезнал вид бозайник от семейство Еленови (Cervidae
Бейко Гащанов
Бейко войвода с рожденно име Бейко Николов Гащанов е български хайдутин, родом от Калугерово, роден в бедно семейство. Подвизавал се като