Метасоматоза

Метасоматозата е естествен процес на трансформация на скалите, при който става промяна на минералния и химическия им състав, под въздействието на водни разтвори. Когато магмената стопилка и пегматитовите остатъчни флуиди или хидротермалните разтвори се движат из околните скалите, те им въздействат, като предизвикват промени. Изменението е свързано с привнасянето или изнасянето на вещества в резултат от взаимодействието между минералите и скалите от една страна и съответните газове и разтвори от друга. Разтварянето на съществуващите минерали и отлагането на нови става почти едновременно, така че по време на целия процес те запазват твърдото си състояние и не променят първоначалния си обем. Скалите, създадени при метасоматоза се наричат метасоматични или метасоматити. Терминът е въведен от немския геолог Карл Фридрих Науман през 1828 г.
Лом (минералогия)
Ломът на минералите представлява формата и вида на повърхността, по която камъкът се счупва. Той е свойство, тясно свързано с тяхната
Цепителност
Цепителността е способността на минералите и кристалите при удар да се раздробяват в определени кристалографски посоки, оформяйки гладки
Ризалит
Ризалитът е част от сграда, слабо издадена пред основната линия на фасадата, обикновено по цялата ѝ височина – от терена до покрива. Разпространено
Мутула
Мутулата (мутул) е тънка, наклонена, каменна, призматична пластина, поставяна под корниза в класическата архитектура. Често тя е издадена конзолно
Лаколит
Лаколитът е куполовидно, гъбообразно земно образувание с приблизително плоска основа и издута горна повърхност, вложено сред пластове от
Едикула
Едикулата е термин, използван от различни култури в продължение на 2000 години. През вековете е променял значението си и в резултат на това днес
Тамбур (помещение)
Тамбурът е неголямо преходно помещение пред централния вход на сграда, с външна и вътрешна врата, което служи като въздушен шлюз, буферна
Бабати
Бабати е град и едноименна област в танзанийския регион Маняра. Той е столица на едноименната област, а същевременно и административна
Толос
Толосът е кръгла сграда с коничен или сводест купол, със или без перистил или околна колонада. Представлява кръгово съоръжение, което може
Либеро
Либеро е пост във волейбола. Основните задачи на този играч са да посреща начален удар и да играе в защита. Това е единственият играч, който