Мексиканска кафява мечка

Мексиканска кафява мечка или Мексиканско гризли е изчезнал подвид на кафявата мечка. Според други автори мексиканската кафява мечка представлява изчезнала регионална популация на мечката гризли.
Spirometra janickii
Spirometra janickii е плосък паразитен червей. Локализира се в тънките черва на крайните гостоприемници каквито са фелиди и каниди. Хората могат да
Epitonium scalare
Epitonium scalare е вид морски коремоного от семейство Epitoniidae
Metastrongylus
Metastrongylus е таксономичен род кръгли червеи от семейство Metastrongylidae. Представителите му са белодробни паразити основно при свинете и обикновено
Полска челебитка
Полска челебитка е растителен вид от семейство Лютикови. Тя е плевелно растение, което се среща и в България
Мамили
Мамили е национален парк разположен в североизточна Намибия
Заешка тения
Заешката тения е плосък паразитен червей сходен с говеждата и свинската тения. Локализира се в тънките черва на крайните гостоприемници каквито
Нхаи Пан
Нхаи Пан е национален парк разположен в северна Ботсвана. В миналото територията на парка е била част от древното езеро Макгадикгади, обхващало
Найбандан
Национален парк Найбандан е най-големият национален парк в Иран. Той обхваща площ от 15 000 km2 и е обявен за такъв през 2001 г. Намира се в остана Язд
Бафк
Национален парк Бафк е сравнително малък по площ национален парк в Иран. Той се намира югоизточно от град Язд столица на остана Язд. Тук
Свети Петър (връх, Верила)
Свети Петър е връх на Верила планина. Надморската му височина е 1191,1 м. Принадлежи към Руйско-Верилската планинска редица