Литогенеза

Литогенезата е съвкупността от естествени процеси на образуване и последващи промени на седиментните скали. Основните фактори, влияещи на литогенезата, са тектоничните движения на земната кора, климатът, релефът, дейността на животните и растенията.
Леонард Туржански
Леонард Викторович Туржански е един от първите руски художници-импресионисти, пейзажист, създал проникновени образи на руската природа
Чикурачки
Чикурачкѝ е сложен стратовулкан на о. Парамушир, един от Северните Курилски острови. Издига се на западното крайбрежие в южната част на острова
Вулкан на Фус
Вулканът на Фус е сложен стратовулкан, един от най-високите на Северните Курилски острови, Русия. Намира се на югозападното крайбрежие на остров
Факолит
Факолитът е неголямо интрузивно тяло с лещовидна форма, разположено в нагънати седиментни скали, без захранване от вертикален канал. Формированието
Хертвиси
Крепостта Хертвиси е един от значителните паметници на средновековна Грузия и една от най-древните в страната. Крепостта контролира два търговски
Ебеко
Ебѐко е активен стратовулкан, издигащ се на о. Парамушир от групата на Северните Курили. Намира се в северната част на хребета Вернадски, на
Сколецит
Сколецитът (Scolecite) е вулканичен минерал от натролитовата група в клас силикати и представлява хидратиран калциево-алуминиев силикат. Тъй
Гви
Гви (Gewi, Gcwi) e бушменски и хотентотски културен герой. Той е по-малкият син на бога-създател Цагн и жена му Коти. Двамата с брат си Когаз са велики
Йелгавски дворец
Йелгавският (Митавски) дворец се намира в Латвия, и е най-грандиозният и най-голям бароков дворец в Прибалтика. Построен е като парадна
Либеро
Либеро е пост във волейбола. Основните задачи на този играч са да посреща начален удар и да играе в защита. Това е единственият играч, който