Костадин Ганев

Костадин Ганчев Ганев е български физик, член-кореспондент на Българската академия на науките от 2014 година и заместник-председател на Академията от 2017 година.
Академичен хор „Ангел Манолов“
Академичен хор „Ангел Манолов“ е български смесен хор, основан през 1933 година и първата творческа формация в пространството на
Илия Пашев
Илия Георгиев Пашев е български молекулярен биолог, академик на БАН от 2008 година. Основните научни интереси на Пашев са свързани с изясняването
Хо (език)
Хо е език от австрало-азиатското езиково семейство, който основно се говори в Индия от около 1,04 милиона души, съставляващи 0.103% от
Франсоа-Анри Дезерабл
Франсоа-Анри Дезерабл е френски писател, бивш професионален състезател по хокей на лед
Произходът на света
„Произходът на света“ е картина на френския художник Гюстав Курбе от 1866 година. Картината изобразява в едър план половите органи и корема
Айше Сойсал
Айше Сойсал е турска математичка. В периода от 2004 до 2008 година е президент на Босфорския университет в Истанбул
Весела Страшимирова
Весела Страшимирова Танева, известна като Весела Страшимирова е българска писателка и поетеса, определяна като първата българска поетеса
Чекотински манастир
Чекотински манастир „Св. Архангел Михаил“ e действащ мъжки манастир на Българската православна църква, част от Ловчанската епархия. Намира
Овал на Декарт
Овалът на Декарт е равнинна алгебрична крива с декартово уравнение
Жива почвена покривка
Живата почвена покривка е термин от лесовъдството, с който се обозначават тревистите растения, мъховете, лишеите, полухрастите, дребните