Ключодържател

Ключодържателят е малък аксесоар, който служи за улеснена употреба на ключове. Състои се от халка и прикрепен за нея елемент, обикновено изработена от метал или пластмаса. Дължината на ключодържателя, посредством верига или елемент, позволява връзката ключове да се използва по-лесно, отколкото ако ключовете са свързани директно с халката. Някои ключодържатели позволяват въртене в единия или в двата края, което предпазва ключодържателя от усукване, докато се използва.
Състезание
Състезанието възниква винаги, когато две или повече страни се стремят към обща цел, която не може да бъде споделена: когато нечия печалба е
Папуазия
Папуазия е геоботанически район, дефиниран от Световната географска схема за записване на разпространението на растенията (WGSRPD
Лъвопард
Лъвопард е хибридното потомство на мъжки леопард и женски лъв. Главата на животното е подобна на тази на лъв, докато останалата част от тялото
Малезия
Малезия е биогеографски регион, разположен край Екватора и границите на индомалайското и австралийското царство, а също и фитогеографски
Сватосване
Свато̀сването е процес на нагаждане/съвпадение на двама или повече души заедно, обикновено с цел брак. На англ. думата „matchmaking“ се използва
Конкрет
Конкрет в парфюмерията е полутвърдата маса, получена чрез екстракция с разтворител от свеж растителен материал
Буквички
Буквички е българското назоваване на специфични тестени изделия – полуфабрикати, които са добили световна популярност по света с
Макс Верих
Макс Б. Верих е чешки резбар, скулптор, инженер, композитор и учител във Видин и Стара Загора
Дяволски бръшлян
Дяволският бръшлян е вид цъфтящо растение от семейството на арумите (Araceae), родом от остров Mo'orea от Дружествените острови на Френска Полинезия
Северноморска империя
Северноморската империя или още Англо-Скандинавската империя са термини, използвани от историците за обозначаване на личния съюз на кралствата