Класическа археология

Класическата археология е дял на археологията, изследва обществата от античният период в средиземноморския регион въз основа на оцелели материални доказателства. Класическите археолози – за разлика от други видове археолози, се фокусират предимно върху цивилизациите на древна Гърция и древен Рим. Често класическата археология обхваща и района на Близкия Изток, особено в древните цивилизации на Месопотамия, древен Египет и древна Сирия, като в това отношение има допирни точки с библейската археология. Важен клон на класическата археология се фокусира върху праисторическите култури на Средиземноморието, като – минойците, микенците и др. Класическата археология е тясно свързана с изучаването на класическите езици, както и с изучаването на античното изкуство.
Катедра по английска филология (ШУ)
Катедра „Английска филология“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин
Катедра по биология (ШУ)
Катедра „Биология“ е една от катедрите на Факултетът по природни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Неин ръководител
Катедра по история и теория на литературата (ШУ)
Катедра „История и теория на литературата“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ
Катедра по журналистика и масови комуникации (ШУ)
Катедра „Журналистика и масови комуникации“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин
Катедра по германистика (ШУ)
Катедра „Германистика“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски
Венери от Малта
Венерите от Малта са статуетки от периода на праисторията, която датира от около 19 хилядолетие пр.н.е. – 21 хилядолетие пр.н.е. Представляват
Венера от Леспюг
Венера от Леспюг или Леспюгска Венера е статуетка от периода на праисторията, която датира от около 24 хилядолетие пр.н.е. – 26 хилядолетие пр
Венера от Бурет
Венерата от Бурет е статуетка от периода на праисторията, която датира от края на 21 хилядолетие пр.н.е. и началото на 20 хилядолетие пр.н.е
Венера от Савиняно
Венерата от Савиняно е статуетка от периода на праисторията, която датира в периода 25 хилядолетие пр.н.е. – 20 хилядолетие пр.н.е., през
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик