Карбамат

Карбаматите са химични съединения, получени от карбаминовата киселина. Те са биологични отрови, използвани като инсектициди. Тези инсектициди убиват насекомите чрез обратимо блокиране на ензима ацетилхолинестераза – ензим, който разгражда ацетилхолина, основен невромедиатор в ЦНС, за разлика от фосфоорганичните съединения, които го инхибират необратимо. Инхибирането се постига, чрез карбамилиране на хидроксилния остатък на активното място на ензима – процес, който включва разцепване на молекулата на карбамата. Това води до натрупване на ацетилхолин в синапсите в централната нервна система.
Серниста киселина
Сернистата киселина (среща се и като сериста киселина) е химично съединение с формула H2SO3. Представлява средно силна киселина. Няма
Илия Войнов
Илия Войнов е бивш български футболист, който играе като крило. Играе в 8 срещи за България
PH на почвата
pH на почвата е мярка за киселиността или алкалността на почвата. pH се определя като отрицателния логаритъм (с основа 10) на активността на
Анадирски район
Анадирски район е административна единица и общински район в Чукотския автономен окръг, Русия. Административен център на района е град Анадир
Тор (биология)
Тор е всяко вещество с естествен или изкуствен произход, което се прилага към почвата или към растителните влакна, за да предоставя едно
Субполярен климат
Субполярният климат е вид климат, характеризиращ се с дълга, много студена зима и кратко, прохладно лято. В климатичната класификация на
Провиденски район
Провиденски район е административна единица в Чукотския автономен окръг, Русия. В границите му е образуван Провиденски градски окръг. Административен
Роене
Роенето е процес на отделяне на половозрели насекоми от колонията им с цел създаване на друга. То е свойствено за ципокрилите, от които най
Боливар (връх)
Боливар е най-високият връх във Венецуела със своите 4978 метра надморска височина. Намира се в щата Мерида. Върхът е постоянно покрит със сняг
Северноморска империя
Северноморската империя или още Англо-Скандинавската империя са термини, използвани от историците за обозначаване на личния съюз на кралствата