Калоян Милтенов

Калоян Милтенов е българска полицай, старши комисар, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от 28 юни 2021 г.
Ъглова гънка
Ъгловата гънка е регион в мозъка, който е разположен основно в антеролатералния регион на теменния дял, който лежи близо до горния ръб на слепоочния
Военна хидростроителна организация
Военната хидростроителна организация (ВХСО), позната още като Хидротехнически войски е военизирана строителна организация, съществувала
Десета изтребителна авиодивизия
Десета изтребителна авиодивизия е българско военно съединение, създадено през 1951 година
84-та фронтова артилерийска дивизия
84-та фронтова артилерийска дивизия е най-голямата артилерийска част в българската армия
Светлана Куюмджиева
Светлана Емилова Куюмджиева е български учен, музиковед, член-кореспондент на Българската академия на науките (2012
Асоциация (психология)
Асоциация е термин от психоанализата и в психологията, който Фройд е заел от учението за асоциациите през 19 век. Терминът е въведен от английския
Комплекс на Поликрат
В психологията Комплексът на Поликрат е желание да бъдеш наказван
Символичното
Символичното е категория част от психоанализата на Жак Лакан. Макар че по същността си е лингвистична величина, Лакан не приравнява просто
Принуда към повторение
Принудата към повторение е психологически феномен, при който човек повтаря травматични събития или техните обстоятелства отново и отново
Стоян Марко Българин
Стоян или Йоан Марко Българин е гръцки революционер и военен от български произход, герой от Гръцката война за независимост. Участва в операциите