Дороти Гарод

Дороти Гарод е английска археоложка, специализирала в периода на старокаменната епоха. В периода от 1939 до 1952 г. заема длъжността професор по археология на Дисни в Кеймбриджкият университет. Тя е първата жена, ръководител на катедра в Оксбридж. През 1938 г. идва в България и прави разкопки в пещерата Бачо Киро.
Владимир Пецикоза
Владимир Печикоза е сръбски археолог и фотограф, ръководител на отдела по археология в Научен център Петница
Марта Мацелова
Марта Мацелова е словашка археоложка
Босилеград (радио)
Радио Босилеград е регионална радиостанция в Босилеград, която излъчва на български език на 89.1 MHz FM. На 8 септември 1997 г., точно в 14:00 часа
Цигани в Гърция
Циганите са етническа група в Гърция. На 8 април 2019 г. правителството на Гърция заявява, че техният брой е около 110 000 души. По различни оценки
География на населението
География на населението е обществено-географска наука, която изучава териториалното разпределение на населението, неговите структурни характеристики
Ахмет Тюрк
Ахмет Тюрк е турски политик от кюрдски етнически произход, кюрдски националист. Председател на Партията за демократично общество до
Класификатор на обекти от административно–териториалното устройство на Украйна
Класификатора на обекти от административно–териториалното устройство на Украйна (КОАТУУ) е национална система за стандартизация
Телевизия 24 (Северна Македония)
Телевизия 24 е телевизионен канал в Северна Македония
Президентски избори в Чехия (2008)
Президентските избори в Чехия през 2008 г. са непреки избори за президент на Чехия. Избират се от членовета на парламента – депутати и
Еререва къща
Ереревата къща е архитектурна забележителност в град Солун, Гърция