Дора Конова

Тодорка (Дора) Конова Василева е българска художничка и учителка.
Смайли
Смайли или щастливо, усмихнато лице е стилизирано изображение на усмихнато човешко лице. То е част от популярната култура. Класическата
Мария Спасова
Мария Георгиева Спасова е български учен химик
Михаил Енев
Михаил Стефанов Ѐнев е български художник фотограф и преподавател, професор в Националната художествена академия
Кари (геоморфология)
Ка̀ри са система от повърхностни форми с по-малки размери – бразди и улеи с дълбочина от няколко cm до 1 – 2 m, които са разделени от тесни остри
Любомир Динев
Любомир Антонов Динев е български географ, професор в Софийския университет
Стефан Гешов
Стефан Христов Гѐшов е български строителен инженер, дописен член на Българска академия на науките
Руска Колева
Руска Илиева Ко̀лева е българска хореографка, балетмайстор на Софийската опера
Народно читалище „Събуждане – 1895“
Народно читалище „Събуждане – 1895“ в село Врачеш е основано на 3 март 1895 г. по инициатива на учителя и свещеник Тодор Василев Крилатски, който
Моцарт кугел
„Моцарт кугел“ е малко, кръгло сладкарско изделие от марципан, нуга и черен шоколад. Създаден е през 1890 г. в Залцбург от Пал Фюрст и
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост