Дихлорметан

Дихлорометанът (на английски: Dichloromethane), известен също като метиленхлорид и метилендихлорид, е течно и безцветно органично съединение, с формула CH2Cl2. Съединението е приготвено за първи път от френския химик Анри Виктор през 1840 г. Той се използва широко като индустриален разтворител и има съмнения, че е канцерогенен.
Postfix
В областта на компютрите Postfix е агент за прехвърляне на съобщения (MTA) за безплатно получаване и изпращане на електронна поща, предназначен
Ела да вечеряш с мен
Ела да вечеряш с мен е кулинарна реалити програма, създадена от британския Канал 4. Българската версия беше излъчена по Нова телевизия
Избелване на корали
Избелване на корали е загубата на цвят, която се появява при антозоите поради увреждане на симбиотичните едноклетъчни (симбиодиниум) водорасли
Фингър Лейкс
Фингър Лейкс са група от 11 езера, разположени в централната част на щата Ню Йорк, Съединените щати. Формата на езерата е дълга и тясна, по обща
Планирано остаряване
Планираното остаряване в индустриалния и икономическия дизайн е политика за изкуствено съкращаване на живота на даден продукт, така че
Краен потребител
Крайният потребител се определя като лицето, използващо даден продукт
Гнили и джобни райони
В историята на Великобритания терминът „гнил район“ се отнася до толкова малък избирателен район, че само 1 човек ефективно контролира
Избирателен район
Избирателният район, също избирателен окръг и подобни, е географска област, чиито жители избират представител или представители от тяхно име
Служба на националните паркове на САЩ
Службата на националните паркове на САЩ е правителствена служба в САЩ, отговорна за управлението на всички национални паркове, много национални
Северноморска империя
Северноморската империя или още Англо-Скандинавската империя са термини, използвани от историците за обозначаване на личния съюз на кралствата