Димитрий Ласкарис Леондарис

Димитрий Ласкарис Леондарис е византийски аристократ, военачалник и администратор от края на XIV и началото на XV век, служил при императорите Мануил II Палеолог и Йоан VIII Палеолог.
Стефан Гюрчев
Стефан Гюрчев е български духовник и просветен деятел, деец на Българското възраждане в Македония
Анастас Владо
Анастас Владо е гръцки просветен деец от влашки произход от Македония
Аристофон
Аристофон е древногръцки художник от средата на класическия V век пр. Хр
Аризманица
Аризма̀ница е връх в Мечивръшкия дел в югозападната част на Рила. Върхът е разположен южно от връх Вододела и западно от връх Марков камък
Махата Елимийски
Махата е македонски благородник от Горна Македония
Бански суходол (циркус)
Банският суходол е циркус в северния дял на Пирин планина. Той е един от най-добре оформените и големи циркуси в Северен Пирин. Разположен а
Стилпон
Стилпон е древногръцки философ от Мегарската школа, чийто най-известен ученик е основателят на стоицизма Зенон от Китион
Коте Пазов
Константин Ангелов Пазов е български просветен деец и общественик от Македония
Димко Халембаков
Димко Стоянов Халембаков е виден български майстор часовникар и общественик от Македония от XIX век
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост