Гюрбулак

Гюрбулак е село в област Догубеязит на провинция Агръ в източна Турция. Това е граничния контролно-пропускателен пункт към Иран. Селището има население от 2.148 души и маркира източната граница на държавния път D.100 и европейския път E80,
Мерихово
Агия Триада, със старо име до 1958 г. – Мерихово, е голямо село в дем Кардица в трикалското поле на тесалийската равнина
Антиро
Антиро е село в Пинд и административен център на дем Аргития, част от Тесалия или по-точно от Северна Тесалия
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук е украинска състезателка по скок на дължина
Tamias umbrinus
Tamias umbrinus е вид гризач от семейство Катерицови (Sciuridae). Видът не е застрашен от изчезване
Беорн
Беорн е митологичен образ от Средната земя. Наричан още Кожосменяч, този персонаж съчетава в себе си сила и доблест
Conus marmoreus
Conus marmoreus е вид охлюв от семейство Conidae. Възникнал е преди около 0,0117 млн. години по времето на периода кватернер. Видът не е застрашен от изчезване
Conus gubernator
Conus gubernator е вид охлюв от семейство Conidae. Видът не е застрашен от изчезване
Labrus mixtus
Labrus mixtus е вид бодлоперка от семейство Labridae. Видът не е застрашен от изчезване
Naso vlamingii
Naso vlamingii е вид бодлоперка от семейство Acanthuridae. Видът не е застрашен от изчезване
Бинхай
Бинхай, официално известен като Нов район Бинхай, е подпровинциална област и нова област на държавно ниво в рамките на юрисдикцията