Врани

Враните (Corvus) са род средноголеми птици от семейство Вранови (Corvidae).
Сух климат
Сухият климат е климатичен тип в класификацията на Кьопен, означаван със символа B. Той се характеризира с ниско ниво на валежите, под
Американска змиешийка
Американските змиешийки са вид едри птици от семейство Змиешийкови (Anhingidae
Конгоанско движение за демокрация и интегрално развитие
Конгоанското движение за демокрация и интегрално развитие е политическа партия в Република Конго
Ро Змиеносец
Ро Змиеносец е двойна звезда в съзвездието Змиеносец, съставена от син субгигант и синьо джудже, и двете от клас B. Поради нейното
Гръцко икономическо чудо
Гръцкото икономическо чудо е период на икономическа експанзия в Гърция между 1950 и 1973 година. През тези години темпът на икономически растеж
Чилийска роза
Чилийската роза е едър вид паяк от семейство Тарантули (Theraphosidae). В естествени условия се среща в пустинните и полупустинни северни области
Orchidales
Orchidales е разред покритосеменни растения, използван в някои таксономии. В системата на Кронкуист от 1981 г. той включва 4 семейства:Burmanniaceae – в системата
Najadales
Najadales е разред покритосеменни растения, използван в някои класификации, като тази на Кронкуист (1981), където включва следните семейства
Новогръцко просвещение
Новогръцкото просвещение е идеологическо, литературно, лингвистично и философско течение, което представя и адаптира идеите и ценностите
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик