Владимир Несторов

Владимир Николов Несторов е български изкуствовед и културолог.
Пламък (1957)
Пламък е българско списание за литература, издание на СБП
Юлия Мазуркевич-Сулковска
Юлия Мазуркевич-Сулковска е полска езиковедка славистка, българистка, професор, преподавателка в Лодзкия университет
Павел Попов (архитект)
Павел Попов е български архитект и архитектурен критик
Ернст Яндл (награда)
Международната литературна награда „Ернст Яндл“ за поезия е учредена през 2001 г. от Австрийското федерално министерство за образование
Предраг Палавестра
Предраг Палавестра е сръбски литературен историк и теоретик, редовен член на Сръбската академия на науките и изкуствата и на Академията за
Здравко Недков
Здравко Тодоров Недков е български литературен критик
Янаки Петров
Янаки Иванов Петров е български поет, автор на книги за деца
Жан Амери (награда)
Наградата за европейска есеистика „Жан Амери“ е преучредена от Роберт Менасе през 1999 г. в памет на австрийския писател Жан Амери и се
Росен Друмев
Росен Друмев Друмев е български поет и журналист
Епанафора
Епанафората е стилистична фигура, използвана в литературата и публицистиката, при която една и съща дума, израз или словосъчетание се