Високопланински тревни и храстови биоми

Високопланинските тревни и храстови биоми са биом, един от основните хабитатни типове във физикогеографската класификация на Световния фонд за природата.
Африкански трионикс
Африканските трионикси, наричани също нилски трионикси и нилски меки речни костенурки, са вид влечуги от семейство Мекочерупчести костенурки
Европейски театър (Втора световна война)
Европейският театър е един от основните театри на военни действия през Втората световна война
Акакий Кападокийски
Акакий Кападокийски, наричан също Акакий Серски, е римски християнски мъченик
Плоскогърба морска костенурка
Плоскогърбите морски костенурки, наричани също австралийски плоскогърби костенурки, са вид едри влечуги от семейство Морски костенурки
Хилерова жабоглава костенурка
Хилеровите жабоглави костенурки са вид средноголеми влечуги от семейство Змиеврати костенурки (Chelidae
Петниста мекочерупчеста костенурка
Петнистите мекочерупчести костенурки, наричани също индийски лопатести меки костенурки, са вид средноголеми влечуги от семейство Мекочерупчести
Обща теория на заетостта, лихвата и парите
„Обща теория на заетостта, лихвата и парите“ е книга на английския икономист Джон Мейнард Кейнс, издадена през 1936 година
Африканска шлемоноса пеломедуза
Африканските шлемоноси пеломедузи, наричани също африкански шлемоноси костенурки, са вид дребни влечуги от семейство Пеломедузови костенурки
Тристан и Изолда (опера)
„Тристан и Изолда“ е опера на германския композитор Рихард Вагнер, поставена за пръв път през 1865 година
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик