Василий Месардонит

Василий Месардонит е византийски военачалник от началото на XI век, катепан на Италия от март 1010 до 1016/1017 г.
Тамара Асенина
Тамара е българска княгиня, дъщеря е на българския цар Иван Асен II и Анна-Мария. Тя е сестра на родените от този брак цар Коломан I Асен, Елена
Филит Синадин
Филит Синадин е византийски граждански чиновник от втората половина на X и началото на XI век – първият известен представител на аристократичната
Никифор Синадин
Никифор Синадин е византийски аристократ от втората половина на XI век, близък роднина (вероятно племенник) на император Никифор III
Анна Дукина (дъщеря на Константин X Дука)
Анна Дукина – византийска принцеса, най-голяма дъщеря на император Константин X Дука и Евдокия Макремволитиса
Теодора Дукина
Теодора Дукина е византийска аристократка от края на XI и началото на XII век, сестра на византийската императрица Ирина Дукина
Михаил Мелисин
Михаил Мелисин е висш византийски сановник и пълководец от времето на император Константин V
Резолюция 268 на Съвета за сигурност на ООН
Резолюция 268 на Съвета за сигурност на ООН е приета на 28 юли 1969 г. след оплакване на Замбия от военно нападение, извършено на нейна територия
Мехмед Йермисекиз Челеби
Мехмед Йермисекиз Челеби, известен като Мехмед Ефенди, е отомански държавник и дипломат от началото на XVIII в., посланик на султан Ахмед III в двора
Ирина Аланска
Ирина Аланска е грузинска принцеса, братовчедка на византийската императрица Мария Аланска и съпруга на севастократор Исак Комнин, който
Северноморска империя
Северноморската империя или още Англо-Скандинавската империя са термини, използвани от историците за обозначаване на личния съюз на кралствата