Благородна Макева

Благородна Христева Макева-Найденова е български полицай, доктор, старши комисар, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“.
Иван Попвасилев
Иван Попвасилев е български лекар, професор
Теория на конфликта
Теорията на конфликта е социална теория, която набляга на личната или груповата способност да упражнява влияние и контрол над другите и
Цвятко Божков
Цвятко Ангелов Божков е български политик, професор и член на ЦК на БКП
Експеримент на Розенхан
Експериментът на Розенхан е известен експеримент, насочен към това да се определи валидността на психиатричните диагнози. Експериментът е
Хипотимия
Хипотимия е устойчив спад в настроението, който е съпроводен от ниска интензивност на емоционалната, психичната и двигателната активност
Двадесет и първи изтребителен авиополк
Двадесет и първи изтребителен авиополк е бивш полк на Военновъздушните сили на българската армия
Инстинкт за смърт
В класическата Фройдова психоаналитична теория инстинктът за смърт е инстинкт, водещ към смъртта, разрушението и несъществуването. За
Орален стадий
Оралния стадий в психоанализата е термин използван от Зигмунд Фройд за описване на неговата теория за детското развитие по време на първата
Акалкулия
Акалкулията от гръцки a означава „не“ и латински calculare, което означава „да броя“ е специфична невъзможност за смятане при наличието на
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост