Биоархеология

Биоархеология е дял на археологията. Терминът „биоархеология“ е въведен за първи път през 1972 г. от британския археолог Греъм Кларк, като раздел на археозоологията, при изследването на костите на животните от археологически обекти. През 1977 г. Джейн Буикстра определя биоархеологията в САЩ като научното проучване на човешки останки от археологически обекти, дисциплина, известна в други страни като остеоархеология или палеоостеология. В Англия и други страни от Европа терминът „биоархеология“ е заимстван за покриване на всички биологични останки от обекти.
Кубанска народна република
Кубанска народна република е казашко държавно образувание в Кубан, съществувало в периода от 28 януари 1918 до 17 март 1920 г. То е създадено след
Имсу
Имсу е седми цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Мандару. Управлява в периода 2335 – 2322 пр
Хана (цар на Асирия)
Хану е десети цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Дидану. Управлява в периода 2296 – 2283 пр
Сухламу
Сухламу е четвърти цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Янги. Управлява в периода 2374
Мандару
Мандару е шести цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Хархару. Управлява в периода 2348
Харсу
Харсу е осми цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Имсу. Управлява в периода 2322 – 2309 пр.н.е
Дидану
Дидану е девети цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Харсу. Управлява в периода 2309 – 2296 пр
Украинска обща енциклопедия
Украинска обща енциклопедия е първата енциклопедия на украински език, издадена в град Лвов, Полша. Издадени са три тома от издателство
Адаму (цар)
Адаму е втори цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Тудия. Управлява в периода 2400 – 2375 пр
Хархару
Хархару е пети цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Сухламу. Управлява в периода 2361 – 2348