Археометрия

Археоме́трията е дял на археологията, научноприложна изследователска област, която обхваща, от една страна природните науки – биология, геология, физика, химия; а от друга страна хуманитарните науки – археология и история. С което се цели да бъдат получени нови, обективно установени факти за археологическото изследване, които не могат да станат известни с помощта на чисто археологически средства.
Днестровск
Днестровск е град в югоизточната част на Молдова, в Слобозийки район, в състава на непризнатата република Приднестровие. Населението му
Криково
Криково е град в централната част на Молдова. Попада в състава на столична община – Кишинев. Според преброяването през 2014 г. населението му
Сънджера
Сънджера е град в централната част на Молдова. Попада в състава на столична община – Кишинев. Според преброяването през 2014 г. населението
Резина
Резина е град в североизточната част на Молдова. Административен център на Резински район. Според преброяването през 2014 г. населението му е
Нови Анени
Нови Анени е град в югоизточната част на Молдова. Административен център на Новоаненски район. Според преброяването през 2014 г. населението
Окница
Окница е град в северната част на Молдова. Административен център на Окницки район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 7254 души
Сезай Темели
Сезай Темели е турски политик. От 11 февруари 2018 г. е съпредседател на Демократичната партия на народите, заедно с Первин Булдан. Преди това е
Фълещ
Фълещ е град в северозападната част на Молдова. Административен център на Фалещки район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 12
Кълъраш (Молдова)
Кълъраш е град в централната част на Молдова. Административен център на Кълърашки район. Според преброяването през 2014 г. населението му е 10
Кубанска народна република
Кубанска народна република е казашко държавно образувание в Кубан, съществувало в периода от 28 януари 1918 до 17 март 1920 г. То е създадено след