Анализ на разходите и ползите

Анализът на разходите и ползите, наричан също анализ „разходи-ползи“, е метод за сравнение на различни алтернативи, чрез систематична оценка на техните предимства и недостатъци. Той може да се използва за сравнение на приключили или бъдещи начини на действие или за оценка на стойността спрямо разходите на дадено решение, проект или политика. Методът е широко използван в търговския обмен, при взимане на политически и бизнес решения и при проектното инвестиране.
Егор Аладин
Его̀р Васѝлиевич Ала̀дин е руски писател и издател
Биргит Нилсон
Биргѝт Нѝлсон е шведска оперна певица, сопран
Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“
Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ е фолклорен ансамбъл в град Бургас, България
Джесика Меир
Джесика Улрика Меир е американска космонавтка и биоложка
Даниеле Дел Джудиче
Даниеле Дел Джудиче е италиански писател
Скип Спенс
Скип Спенс е канадско-американски музикант
Ади Баркан
Ади Баркан е американски общественик
Андре Превин
Андре Джордж Превин е американски композитор, пианист и диригент
Жозеф Фолиен
Жозѐф Кловѝс Луѝ Марѝ Еманюѐл Фолиѐн е белгийски политик от Християнската социална партия
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик