Турия (река в Испания)

Турия е река в Източна Испания, вливаща се в Средиземно море. Дължина 280 km, площ на водосборния басейн 6394 km²
Републикански път III-1901
Републикански път IIІ-1901 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминавщ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1907
Републикански път IIІ-1907 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминавщ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1903
Републикански път IIІ-1903 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминавщ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1905
Републикански път IIІ-1905 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминавщ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1906
Републикански път IIІ-1906 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминавщ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1084
Републикански път IIІ-1084 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1007
Републикански път IIІ-1007 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, на територията на Благоевградска област
Републикански път III-1082
Републикански път IIІ-1082 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Благоевградска
Републикански път III-1061
Републикански път IIІ-1061 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Благоевградска област
Юандзян
Юандзян е река в Югоизточен Китай, в провинция Хунан, вливаща се в езерото Дунтинху. Дължината ѝ е 814 km, а площта на водосборния ѝ басейн – 89