Свирчовица (пещера)

Свирчовица е пропастна пещера в Каменополско-Карлуковския пещерен район. Намира се до с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч. Част е от природната забележителност „Карлуковски карстов комплекс“, включващ нея и пещерите Темната дупка, Проходна, Банковица и Хайдушката дупка.
Силаботоническо стихосложение
Силаботоническото стихосложение е система за създаване на стихотворна реч, която се гради върху закономерно редуване на ударени и неударени
Стихосложение
Стихосложението е система за организиране на мерената художествена реч, в основата на която се повтаря някаква речева единица. Една от
Хорей
Хорей в античното метрическо стихосложение е двусрична стихотворна стъпка, състояща се от една дълга сричка и една къса сричка, т.е. общо три
Зиданка (Карлуково)
Зиданка е името на пещера в Предбалкана, до с. Карлуково, община Луковит, Ловешка област. Общата ѝ дължина е 340 м. Пещерата е едноетажна, разклонена
Тримирене
Тримирѐне, на някои места наричано и Трѝмеро, Търпѝло, Едно̀ница, е спазване на най-строг пост през първите три дни на Тодоровата неделя
Чамджа
„Чамджа“ е поддържан резерват в Средна Стара планина, в землището на село Христо Даново, община Карлово, област Пловдив. Това е една от най
Кокоша черква
Кокоша черква, Кокошин ден (Свиленградско) е общоселски курбан сред българите в Източна Тракия и тракийските преселници в
Темната дупка (Карлуково)
Темната дупка е пропастна пещера близо до с. Карлуково, община Луковит, Ловешка област, на 325 m н.в. Дължината ѝ е 215 m, а денивелацията 44 m. Обявена
Паликош
Палико̀ш е народен обичай, местна разновидност на обредния огън на Сирни заговезни в някои райони на Източна Тракия и сред източнотракийските
Кубанска народна република
Кубанска народна република е казашко държавно образувание в Кубан, съществувало в периода от 28 януари 1918 до 17 март 1920 г. То е създадено след