Свети Георги (Смърдеш)

„Свети Георги“ е възрожденска православна църква, разположена в бившето костурското село Смърдеш (Кристалопиги), част от Костурската епархия на Вселенската патриаршия.
Паунчева къща
Паунчевата къща е къща в град Охрид, Република Македония. Сградата е обявена за значимо културно наследство на Република Македония
Рибнишка джамия
Рибнишката джамия е мюсюлмански храм в реканското село Рибница, Северна Македония
Желински мост
Желински мост е каменен мост над река Вардар, разположен край село Желино, Северна Македония. Мостът е обявен за паметник на културата
Петанова къща
Петановата къща е къща в град Охрид, Северна Македония. Сградата е обявена за значимо културно наследство на Република Македония
Цукарев мост
Цукаревият мост е каменен мост в Егейска Македония, Гърция
Шейхова къща (Охрид)
Шейхова къща е историческа къща в град Охрид, Северна Македония. Като част от комплекса на Зейнел Абедин паша теке къщата е паметник на културата
Хаджиева къща
Хаджиевата къща е къща в град Охрид, Северна Македония. Сградата е обявена за значимо културно наследство на Република Македония
Талева къща (Охридска чаршия)
Талевата къща е къща в град Охрид, Северна Македония. Сградата е обявена за значимо културно наследство на Република Македония
Стружко мюфтийство
Стружкото мюфтийство е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Центърът му е в град Струга
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост