Рождество Богородично (Роженски манастир)

„Рождество Богородично“ е православна църква в България, католикон на Роженския манастир, подчинен на Неврокопската епархия на Българската православна църква.
Петър Стойковски
Петър Стойковски – Бабец е актьор и режисьор от Република Македония
Мина Марков
Мина Марков е български зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа
Свети Теодор Тирон (Палатово)
„Свети Теодор Тирон“ е българска църква в село Палатово, община Дупница, България
Константин Анастасов (зограф)
Константин Анастасов е даровит възрожденски зограф от Македония, работил във втората половина на XIX век
Илия Ангелов (лекар)
Илия Ангелов Велков е български лекар от епохата на Възраждането
Вълко Стоянов
Вълко Стоянов е български революционер, участник в Българското опълчение и Кресненско-Разложкото въстание
Макариополска епархия
Макариополската епархия е титулярна епархия на Вселенската и на Българската патриаршия. В средновековието Макариополската епископия се намирала
Методий Врачански
Методий е гръцки духовник, врачански епископ на Вселенската патриаршия. Конфликтът между Методий и врачанската българска община
Никола Стоянов (лекар)
Никола Стоянов е лекар, работил в Сяр в началото на XIX век. Името на Никола Стоянов е споменато на гръцки в Кондиката на Сярската митрополия
Никола Атанас Българин
Никола Атанас Българин е гръцки революционер от български произход, герой от Гръцката война за независимост