Нота (дипломация)

Дипломатическата нота е най-често използваният вид писмен документ в дипломацията. Представлява официално писмено съобщение, най-често в трето лице, от правителството на една държава към правителството на друга държава. Служи за отправяне на молба, искане, протест, предложение, подготовка за сключване на двустранни договори, суспендиране и анулиране на дадени отношения.
Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) е обединение на националните червенокръстки дружества
Страна (геометрия)
Страна в геометрията може да се отнася за две различни понятия според вида фигура, за която се отнася
Връх (геометрия)
Връх в геометрията е точката, където се пресичат две линии в равнината, или три или повече ръбове в пространството. Вследствие от това определение
Евдокия Илиополска
Света преподобномъченица Евдокия Илиополска е християнска светица
Гума
Гумата е каучуковата обвивка на колелото на превозно средство, предназначено за движение извън релсов път. Гумата намалява вибрациите, причинени
Детска ясла
Детска ясла се нарича обществено заведение, осигуряващо помощ в отглеждането на най-малките деца. Детската ясла помага на родителите да се
Брезент
Брезент е вид здрав, тежък текстил, съставен от импрегнирана с огнеупорни, водоотблъскващи и противогнилостни съставки канава
Деветнадесетоъгълник
Деветнадесетоъгълникът е многоъгълник с деветнадесет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 3060° (17π). Има 152 диагонала
Панама (тъкан)
Панама е вид сплитка в тъкачеството и платът, произведен чрез нея. Основната суровина е животинска вълна
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик