Ненко Радев

Ненко Радев е български биолог и спелеолог.
Мирчо Мирянов
Мирчо Христов Мирянов е български опълченец
Бохдан Винярски
Бохдан Стефан Винярски е полски юрист, професор в Университета в Познан, съдия и председател на Международния съд в Хага, член на Полската академия
Дако (Димитър) Йонков Вутков
Дако (Димитър) Йонков Вутков е български националреволюционер, участник в Ботевата чета, загинал в Сръбско-турската война от 1876 г
Купените
Купѐните е обобщено наименование на четири скалисти върха в Рила, издигащи се един до друг на Мальовишкото било между върховете Попова
Михайло Пупин
Миха̀йло Ѝдворски Пу̀пин е сръбски физик, физикохимик, филантроп
Раздела
Раздела е високо билно понижение (седловина) в Северозападна Рила на 2410 m н.в. Той е важен орографски възел и средище на няколко туристически
Народна песен
Народната песен е народна лирическа, епическа или лироепическа творба в стихотворна форма
Терцет
Терцет е вид тристишна строфа, която не се свързва с рими от следващата строфа. Трите стиха или се римуват с една и съща рима, или един от тях
Силабическо стихосложение
Силабическото стихосложение е система на стихосложение, основана на принципа всички стихове на творбата да имат еднакъв брой срички
Драган Цачев
Драган Цачев Драганов е български опълченец