Мордовска национална носия

Мордовска национална носия е традиционна носия на жителите на руската република Мордовия в центрана Русия.
Българска федерация по хокей на трева
Българска федерация по хокей на трева е сдружение на клубовете по хокей на трева в България
Паклински острови
Паклински острови са група острови в югоизточния бряг на Хърватия
Московски архитектурен институт
Московски архитектурен институт е висше учебно заведение в руската столица Москва
Факултет по морски науки и екология (Технически университет-Варна)
Факултет по морски науки и екология е най-младото звено в структурата на Технически университет Варна. Декан на факултета е доц. д-р инж
Прекъсване на предаванията в южната телевизия
Прекъсване на предаванията в южната телевизия е инцидент, свързван с прекъсване на телевизионния сигнал от неизвестен източник
Бургаска корабостроителница
Бургаска корабостроителница е предприятие за производство на морски плавателни съдове в България
Софтуер за електроенергетика
Софтуер за електроенергетика е широк спектър от софтеурни програми и алгоритми, който се използват за създаване на модели, анализиране или
Стандарти за електробезопасност
Стандарти за електробезопасност е система от организационни мерки и технически средства за предотвратяване на вредни и опасни последици
Алфа Ромео 20-30 КС
Алфа Ромео 20 – 30 КС е първия амтомобил, който носи името Алфа Ромео, след закупуването на марката от Никола Ромео
Европейски валутен механизъм
Европейският валутен механизъм е система, създадена от Европейската общност на 1 януари 1999 г. заедно с въвеждането на еврото, чиято цел е да