Георги Арабаджиев

Георги Арабаджиев е български полицай, главен комисар, заместник-главен секретар на МВР.
Радул Минчев
Радул Минчев Радулов е български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност
Ивайло Спиридонов
Ивайло Велинов Спиридонов е български полицай, главен комисар от МВР
Символичното
Символичното е категория част от психоанализата на Жак Лакан. Макар че по същността си е лингвистична величина, Лакан не приравнява просто
Идеализация и обезценяване
Когато индивид не е способен да интегрира трудни чувства се мобилизират специфични защити, за да регулират тези непоносими чувства. Защитата
Междуличностна психотерапия
Междуличностната психотерапия е ограничена във времето психотерапия, която се фокусира върху междуличностния контекст и изграждането на
Тест на Холцман с мастилени петна
Тестът на Холцман с мастилени петна, измислен от Уейн Холцман, е проективен личностен тест подобен на теста на Роршах. Тестът на Холцман е
Картинно-фрустрационен тест
Картинковият тест на Розенцвайг за фрустрация (P-F) е полупроективен инструмент, състоящ се от 24 сходни на комикси рисунки, всяка от които
Комплекс на Поликрат
В психологията Комплексът на Поликрат е желание да бъдеш наказван
Психодинамична психотерапия
Психодинамичната психотерапия е форма на дълбинна психология, основния фокус, на която е да разкрие несъзнателното съдържание на психиката
Стоян Марко Българин
Стоян или Йоан Марко Българин е гръцки революционер и военен от български произход, герой от Гръцката война за независимост. Участва в операциите