Банка на Федералния резерв

Банките на Федералния резерв са дванадесет регионални банки, образуващи системата на Федералния резерв, изпълняващ функциите на централна банка на Съединените американски щати. Всяка от тях обслужва един от географски обособените райони на Федералния резерв, създадени със Закона за Федералния резерв от 1913 година.
Голям вечерник
Големите вечерници са вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространени са в по-голямата част от Европа до Мала
Бедреница
Бедреницата е вид покритосеменни растения от семейство Каменоломкови (Saxifragaceae). Те са многогодишни тревисти растения, разпространени в Азия
Средиземноморско прилепче
Средиземноморското прилепче е вид дребен бозайник от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространен е в Южна Европа, по-голямата
Violales
Violales е разред покритосеменни растения, използван в някои традиционни класификации. В системата APG II представителите му са включени в други
Езерен нощник
Езерните нощници са вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространени са в Западна, Централна и Източна
Euphorbiales
Euphorbiales е разред покритосеменни растения, използван в някои ботанически класификации. В системата на Кронкуист той включва четири семейства
Hamamelidales
Hamamelidales е разред покритосеменни растения от някои традиционни класификации. Съвременните изследвания показват, че семействата, включвани
Theales
Theales е разред покритосеменни растения, използван в някои по-стари класификации. В системите на Групата по филогения на покритосеменните
Южен мустакат нощник
Южните мустакати нощници са вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae
Алексей Соболевски
Алексѐй Ива̀нович Соболѐвски е руски езиковед, филолог и общественик