Александър Добрев (химик)

Александър Антонов Добрев е български химик, преподавател по органична химия, професор в Софийския университет.
Никола Моллов
Никола Михайлов Моллов е български химик-органик, изследовател, професор в Пловдивския университет
Реакция на Иванов
Реакция на Иванов се нарича химическата реакция на реактивите на Иванов с алдехиди до бета-хидроксикарбоксилни киселини. Тази реакция
Дамян Данчев
Проф. Дамян Кънев Данчев е бележит български университетски преподавател и учен
Димитър Иванов (химик)
Димитър Иванов Попов е български химик-органик, академик (1961), професор (1937
Александър Спасов (химик)
Александър Василев Спасов е български химик-органик, професор (1947) и член-кореспондент на Българската академия на науките (1961) с приноси в
Христо Иванов (химик)
Христо Иванов Христов е български професор по органична химия
Хидразин
Хидразинът е неорганично съединение с формула N2H4 (H2N-NH2
Хлорна вар
Хлорната вар не е индивидуално химично съединение, а представлява техническа смес от калциев хипохлорит (35 %) с формула Ca(ClO)2, калциев
Фабула
Фабула има значението на „басня“, „история“, или „правя“, „става“ в най-общ смисъл. В по-ранни епохи понятието фабула означава изобщо цялото
Емануел Томас Савойски-Кариняно
Емануел Томас Амедей Савойски-Кариняно е херцог на Савоя-Каринян от клон на Савойската династия, 1702 г. граф на Соасон, губернатор на Антверпен